89/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR
ikona P
Číslo předpisu 89/2004 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 2. 2004
Rozeslán dne 27. 2. 2004
Platnost od 27. 2. 2004
Účinnost od 1. 3. 2004
Platnost do 17. 8. 2014
Provádí předpis 555/1992 Sb.
Novelizován předpisem 474/2005 Sb., 151/2008 Sb.
Zrušen předpisem 166/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky.
Účinnost 1.3.2004.