12/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
ikona P
Číslo předpisu 12/2009 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 12. 2008
Rozeslán dne 13. 1. 2009
Platnost od 13. 1. 2009
Účinnost od 1. 5. 2009
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 696/2004 Sb., 150/2005 Sb.
Provádí předpis 695/2004 Sb.
Zrušen předpisem 383/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje rozsah a postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, a to emisí z běžného provozu, z nepravidelných událostí, zejména nabíhání, odstavování a havarijních situací, ke kterým došlo v průběhu období zjišťování a vykazování.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.5.2009):

  1. Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů.
  2. Vyhláška č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

Účinnost 1.5.2009.