150/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
ikona P
Číslo předpisu 150/2005 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2005
Rozeslán dne 26. 4. 2005
Platnost od 26. 4. 2005
Účinnost od 26. 4. 2005
Platnost do 30. 4. 2009
Provádí předpis 695/2004 Sb.
Zrušen předpisem 12/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.
Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 26.4.2005.