82/2012 Sb. - Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
ikona P
Číslo předpisu 82/2012 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 3. 2012
Rozeslán dne 16. 3. 2012
Platnost od 16. 3. 2012
Účinnost od 31. 3. 2012
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 133/2016 Sb., 207/2018 Sb., 303/2020 Sb., 330/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. způsob provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav vykonávaných v rámci provozu na pozemních komunikacích,
  2. způsob stanovení nákladů na provedení technických silničních kontrol a
  3. náležitosti dokladu o výsledku technické silniční kontroly.

Účinnost 31.3.2012.