207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
ikona P
Číslo předpisu 207/2018 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 9. 2018
Rozeslán dne 27. 9. 2018
Platnost od 27. 9. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Novelizuje předpis 82/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení