117/2002 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
ikona P
Číslo předpisu 117/2002 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 3. 2002
Rozeslán dne 9. 4. 2002
Platnost od 9. 4. 2002
Účinnost od 9. 4. 2002
Platnost do 31. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb., 477/2001 Sb.
Zrušen předpisem 641/2004 Sb.