Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
Číslo předpisu 10/1927 Sb.
Částka 6
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) vládní nařízení
Rozeslán dne 23. 2. 1927
Platnost od 23. 2. 1927
Platnost do 31. 12. 1953
Zrušen předpisem 115/1953 Sb.