182/1990 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/88 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
ikona P
Číslo předpisu 182/1990 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 5. 1990
Rozeslán dne 18. 5. 1990
Platnost od 18. 5. 1990
Účinnost od 18. 5. 1990
Platnost do 18. 1. 1999
Novelizuje předpis 192/1988 Sb.
Zrušen předpisem 10/1999 Sb.