33/1992 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 33/1992 Sb.
Částka 6
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 10. 1991
Rozeslán dne 23. 1. 1992
Platnost od 23. 1. 1992
Účinnost od 23. 1. 1992
Platnost do 18. 1. 1999
Novelizuje předpis 192/1988 Sb.
Zrušen předpisem 10/1999 Sb.