433/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
ikona P
Číslo předpisu 433/2001 Sb.
Částka 162
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 12. 2001
Rozeslán dne 13. 12. 2001
Platnost od 13. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2017
Provádí předpis 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 239/2017 Sb.