218/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
ikona P
Číslo předpisu 218/2014 Sb.
Částka 93
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 10. 2014
Rozeslán dne 20. 10. 2014
Platnost od 20. 10. 2014
Účinnost od 1. 11. 2014
Platnost do 31. 7. 2016
Ruší předpis 237/2011 Sb.
Provádí předpis 503/2012 Sb.
Novelizován předpisem 65/2016 Sb.
Zrušen předpisem 185/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
Nařízením vlády se stanoví rezerva státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu.
Rezervu státních pozemků tvoří pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, uvedené v příloze k tomuto nařízení.
Nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se zrušuje.