234/2004 Sb. - Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
ikona P
Číslo předpisu 234/2004 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 29. 12. 2011
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví možné použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a podmínky udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.