292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
ikona P
Číslo předpisu 292/2014 Sb.
Částka 119
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 24. 11. 2014
Rozeslán dne 16. 12. 2014
Platnost od 16. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 30. 6. 2015
Ruší předpis 219/2013 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 58/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví kategorie obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení.
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

a) I. kategorie hlavní město Praha,
b) II. kategorie ostatní obce.

Koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto koeficienty:

a) 1,10násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec I. kategorie,
b) 1,09násobek základní měsíční sazby minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě1), a to pro obec II. kategorie.

___________________________
1) §2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
§3 - Zrušovací ustanovení