219/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
ikona P
Číslo předpisu 219/2013 Sb.
Částka 88
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 7. 2013
Rozeslán dne 30. 7. 2013
Platnost od 30. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Platnost do 31. 12. 2014
Ruší předpis 613/2006 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 292/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví kategorie obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení.
Nařízení vlády č. 613/2006 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2013.