58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
ikona P
Číslo předpisu 58/2015 Sb.
Částka 28
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 2. 2015
Rozeslán dne 2. 4. 2015
Platnost od 2. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Ruší předpis 292/2014 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro výpočet služebního příspěvku.
§3 - Zrušovací ustanovení