323/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., zákona č. 96/93 Sb., zákona č. 157/93 Sb. a zákona č. 196/93 Sb., zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/93 Sb. a zákona č. 157/93 Sb., a zákon č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 323/1993 Sb.
Částka 81
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 1993
Rozeslán dne 30. 12. 1993
Platnost od 30. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Opraven předpisem REG 941204
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb.
Ruší předpis 286/1992 Sb., 610/1992 Sb., 626/1992 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.