286/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 286/1992 Sb.
Částka 60
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 18. 6. 1992
Platnost od 18. 6. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 31. 12. 1993
Novelizuje předpis 88/1952 Sb., 100/1970 Sb.
Ruší předpis 76/1952 Sb., 43/1953 Sb., 112/1953 Sb., 6/1965 Sb., 36/1965 Sb., 160/1968 Sb., 184/1968 Sb., 161/1976 Sb., 151/1980 Sb., 172/1988 Sb., 215/1988 Sb., 156/1989 Sb., 157/1989 Sb., 177/1989 Sb., 192/1989 Sb., 193/1989 Sb., 207/1989 Sb., 211/1989 Sb., REG 893603, REG 894001, 108/1990 Sb., 214/1990 Sb., 311/1990 Sb., 389/1990 Sb., 559/1990 Sb., 586/1990 Sb., 7/1991 Sb., 72/1991 Sb., 345/1991 Sb., 554/1991 Sb., 49/1992 Sb.
Novelizován předpisem 626/1992 Sb.
Zrušen předpisem 323/1993 Sb.