488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 488/2009 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2009
Rozeslán dne 31. 12. 2009
Platnost od 31. 12. 2009
Účinnost od 1. 3. 2010
Platnost do 30. 9. 2015
Novelizuje předpis 59/2006 Sb.
Zrušen předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Změny v ustanoveních:

  • §1, §10, §11, §22, §23 (změny),
  • §26 "Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a - nové znění,
  • §28, §31, §32, §36 až §38 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 3 (změny).

Účinnost změn 1.3.2010.