127/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 127/1998 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 5. 1998
Rozeslán dne 5. 6. 1998
Platnost od 5. 6. 1998
Účinnost od 30. 6. 1998
Poznámka k účinnosti Čl. III body 1 až 8 a čl. IV nabývají účinnosti dnem 1.1.1999.
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 21/1992 Sb., 280/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb.