60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 60/2014 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 22. 4. 2014
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb., 48/1997 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 267/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 1 a č. 51 - nové znění,
 • §11 (změny),
 • §14 - nové znění,
 • vkládají se nové §14a až §14c včetně nadpisu,
 • §15, §16a, §16b, §40, §53 (změny),
 • bod 18. - změna s účinností od 1.1.2015
 • v §53 odstavec 1 - nové znění.
 • Změna v §5 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.

Účinnost změn patnáctým dnem po vyhlášení (22.4.2014), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, který nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.