481/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
ikona P
Číslo předpisu 481/2004 Sb.
Částka 166
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 7. 9. 2004
Platnost od 7. 9. 2004
Účinnost od 7. 9. 2004
Platnost do 31. 7. 2016
Novelizuje předpis 216/2002 Sb.
Zrušen předpisem 191/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
Změny:

  • v §5 odstavec 2 zní:
    "(2) Policie je oprávněna umísťovat bezpečnostní prostředky ve vzdálenosti do 50 metrů od hranic, ve výjimečných případech lze tak učinit i nad tuto vzdálenost.".

Účinnost změn 7.9.2004.