10/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
ikona P
Číslo předpisu 10/2006 Sb.
Částka 4
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 12. 2005
Rozeslán dne 12. 1. 2006
Platnost od 12. 1. 2006
Účinnost od 12. 1. 2006
Platnost do 30. 10. 2008
Novelizuje předpis 164/2004 Sb.
Zrušen předpisem 371/2008 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti.

  • Změny jsou provedeny v §2 a v příloze vyhlášky.

Účinnost změn 12.1.2006.