254/2006 Sb. - Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
ikona P
Číslo předpisu 254/2006 Sb.
Částka 82
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 5. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Platnost do 27. 9. 2015
Provádí předpis 59/2006 Sb.
Zrušen předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje způsob hodnocení bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, obsah informace o provedené kontrole a obsah výsledné zprávy o kontrole.

Účinnost 1.6.2006.