53/1985 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
ikona P
Číslo předpisu 53/1985 Sb.
Částka 14
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 6. 1985
Rozeslán dne 11. 7. 1985
Platnost od 11. 7. 1985
Účinnost od 1. 9. 1985
Platnost do 30. 9. 1994
Provádí předpis 133/1970 Sb., 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 174/1994 Sb.