321/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 321/2006 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 30. 6. 2006
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 283/1991 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §27c, §114, §158.

Poznámka:
Nová úprava umožňuje provádět zkoušku krve nebo jiný obdobný úkon a odběr biologického materiálu i bez souhlasu podezřelého nebo obviněného, případně překonat jeho odpor kladený proti provedení těchto úkonů.

 • Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §38, §42e (změny),
  • vkládá se nový §48d.

Účinnost změn 30.6.2006.