185/2022 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
ikona P
Číslo předpisu 185/2022 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 6. 2022
Rozeslán dne 30. 6. 2022
Platnost od 30. 6. 2022
Účinnost od 1. 7. 2022
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
Novelizuje předpis 246/2013 Sb.
Anotace

Změny vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování.

účinnost od 1.1.2023

Čl. II - Přechodná ustanovení.