428/2021 Sb. - Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
ikona P
Číslo předpisu 428/2021 Sb.
Částka 191
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 11. 2021
Rozeslán dne 30. 11. 2021
Platnost od 30. 11. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Ruší předpis 596/2006 Sb., 194/2012 Sb., 32/2013 Sb., 118/2014 Sb., 100/2015 Sb.
Provádí předpis 72/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Předmět úpravy

Nařízení vlády nařizuje přípustnou míru veřejné podpory pro investiční akce realizované v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o fungování Evropské unie.

§6 - Přechodná ustanovení.

§7 - Zrušovací ustanovení.