149/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 79/97 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 149/2000 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 5. 2000
Rozeslán dne 13. 6. 2000
Platnost od 13. 6. 2000
Účinnost od 1. 8. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 60 (§ 21odst. 1 písm. e), f) a g) zákona č. 79/1997 Sb.) nabývá účinnosti dnem 1.3.2001, čl. III bod 1, 2 a 3 a čl. IV bod 4 nabývají účinnosti dnem 13.6.2000.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 455/1991 Sb., 79/1997 Sb.
Novelizován předpisem 378/2007 Sb., 375/2011 Sb.