259/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 259/1994 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 1994
Rozeslán dne 30. 12. 1994
Platnost od 30. 12. 1994
Účinnost od 1. 1. 1995
Opraven předpisem REG 950505
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 591/1992 Sb.
Ruší předpis 534/1992 Sb.
Novelizován předpisem 32/1995 Sb., 149/1995 Sb., 89/2012 Sb.