Opatření č. 8, kterým se mění a doplňuje opatření č. 3/1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
ikona P
Číslo předpisu REG 950504
Částka 5
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 30. 12. 1994
Rozeslán dne 22. 2. 1995
Platnost od 22. 2. 1995
Účinnost od 1. 1. 1995
Platnost do 31. 12. 1997
Novelizuje předpis 165/1994 Sb.
Zrušen předpisem 272/1997 Sb.