165/1994 Sb. - Opatření, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
ikona P
Číslo předpisu 165/1994 Sb.
Částka 52
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 4. 7. 1994
Rozeslán dne 11. 8. 1994
Platnost od 11. 8. 1994
Účinnost od 11. 8. 1994
Platnost do 31. 12. 1997
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Novelizován předpisem REG 950504
Zrušen předpisem 272/1997 Sb.