456/2003 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/91 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8.11.2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26.11.2003
ikona P
Číslo předpisu 456/2003 Sb.
Částka 150
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 11. 12. 2003
Rozeslán dne 22. 12. 2003
Platnost od 22. 12. 2003
Účinnost od 6. 1. 2004
Novelizuje předpis 551/1991 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 455/2003 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26.listopadu 2003.
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu č. 455/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vráceném prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003.
Účinnost 6.1.2004.