75/2010 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
ikona P
Číslo předpisu 75/2010 Sb.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 3. 2010
Rozeslán dne 26. 3. 2010
Platnost od 26. 3. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Novelizuje předpis 332/2004 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 43/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a změna vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává právní předpisy Evropské unie a upravuje opatření, která se uplatňují na území České republiky proti zavlékání a šíření háďátka bramborového (Globodera rostochiensis Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone) Behrens].

Změna vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • §2 "Pojmy" - nové znění,
  • §3 až §8 (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 4 (změny).

Účinnost změn 1.7.2010.