332/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
ikona P
Číslo předpisu 332/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 75/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství v souladu s právem Evropských společenství stanoví opatření, která se uplatňují na území České republiky proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.], háďátka bramborového (Heterodera rostochiensis = Globodera rostochiensis Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone) Behrens].
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004).