288/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 288/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 185/2004 Sb.
Zrušen předpisem 17/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3, §5b (změny),
  • vkládají se nové §5f "Výměna informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce" až §5j "Neposkytnutí operativních informací" včetně nadpisů,
  • doplňují se přílohy č. 5 a č. 6.

Účinnost změn 1.10.2009.