193/1995 Sb. - Vyhláška, kterou stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
ikona P
Číslo předpisu 193/1995 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 8. 1995
Rozeslán dne 22. 9. 1995
Platnost od 22. 9. 1995
Účinnost od 22. 9. 1995
Platnost do 23. 7. 2001
Provádí předpis 222/1994 Sb.
Zrušen předpisem 251/2001 Sb.