28/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 28/2007 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 2. 2007
Rozeslán dne 19. 2. 2007
Platnost od 19. 2. 2007
Účinnost od 1. 3. 2007
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 232/2004 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §4, §7 (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 3, č. 7, č. 10 (změny).

Účinnost změn 1.3.2007.