163/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 163/1993 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 1993
Rozeslán dne 22. 6. 1993
Platnost od 22. 6. 1993
Účinnost od 1. 7. 1993
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 553/1991 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb.