191/1950 Sb. - Zákon směnečný a šekový
ikona P
Číslo předpisu 191/1950 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 20. 12. 1950
Rozeslán dne 28. 12. 1950
Platnost od 28. 12. 1950
Účinnost od 1. 1. 1951
Ruší předpis 84/1906 ř.z., 1/1928 Sb., 111/1941 Sb., 255/1941 Sl.z., 256/1941 Sl.z., 372/1941 Sb., 139/1948 Sb.
Novelizován předpisem 29/2000 Sb., 296/2007 Sb., 91/2012 Sb.