519/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
ikona P
Číslo předpisu 519/1991 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 5. 11. 1991
Rozeslán dne 18. 12. 1991
Platnost od 18. 12. 1991
Účinnost od 1. 1. 1992
Novelizuje předpis 95/1963 Sb., 99/1963 Sb., 2/1991 Sb.
Ruší předpis 121/1962 Sb., 114/1964 Sb., 116/1965 Sb., 106/1967 Sb., 38/1971 Sb., 166/1982 Sb., 46/1983 Sb., 116/1984 Sb., 99/1988 Sb., 71/1989 Sb., 106/1990 Sb., 54/1991 Sb.
Novelizován předpisem 24/1993 Sb.