166/1982 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
ikona P
Číslo předpisu 166/1982 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 15. 12. 1982
Rozeslán dne 16. 12. 1982
Platnost od 16. 12. 1982
Účinnost od 1. 1. 1983
Platnost do 31. 12. 1991
Novelizuje předpis 121/1962 Sb.
Zrušen předpisem 519/1991 Sb.