24/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
ikona P
Číslo předpisu 24/1993 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 519/1991 Sb.