42/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
ikona P
Číslo předpisu 42/2005 Sb.
Částka 9
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 1. 2005
Rozeslán dne 24. 1. 2005
Platnost od 24. 1. 2005
Účinnost od 1. 2. 2005
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 553/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
Změny v ustanoveních:

  • §4 (změny),
  • v příloze č. 2 a č. 3 (změny).

Účinnost změn 1.2.2005.