93/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
ikona P
Číslo předpisu 93/1982 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 1982
Rozeslán dne 16. 8. 1982
Platnost od 16. 8. 1982
Účinnost od 1. 9. 1982
Platnost do 31. 12. 1991
Provádí předpis 40/1964 Sb., 127/1981 Sb.
Novelizován předpisem 138/1988 Sb., 127/1990 Sb.
Zrušen předpisem 570/1991 Sb.