203/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 203/2008 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 6. 2008
Rozeslán dne 17. 6. 2008
Platnost od 17. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 30. 6. 2015
Novelizuje předpis 267/1999 Sb.
Zrušen předpisem 146/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
Změny:

  • v §2 písm. a) se částka "65 Kč" nahrazuje částkou "68 Kč".
  • v §2 písm. b) se částka "95 Kč" nahrazuje částkou "100 Kč".
  • v §2 písm. c) se částka "145 Kč" nahrazuje částkou "155 Kč".

Účinnost změn 1.7.2008.