146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
ikona P
Číslo předpisu 146/2015 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 6. 2015
Rozeslán dne 23. 6. 2015
Platnost od 23. 6. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Ruší předpis 267/1999 Sb., 44/2001 Sb., 457/2002 Sb., 445/2005 Sb., 203/2008 Sb., 87/2013 Sb., 413/2013 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 281/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví výši náborového příspěvku, výši kvalifikačního příspěvku, výši a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.
§6 - Přechodná ustanovení
§7 - Zrušovací ustanovení