267/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
ikona P
Číslo předpisu 267/1999 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 1999
Rozeslán dne 26. 11. 1999
Platnost od 26. 11. 1999
Účinnost od 1. 12. 1999
Platnost do 30. 6. 2015
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 44/2001 Sb., 457/2002 Sb., 445/2005 Sb., 203/2008 Sb., 87/2013 Sb., 413/2013 Sb.
Zrušen předpisem 146/2015 Sb.