181/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 181/2016 Sb.
Částka 69
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 5. 2016
Rozeslán dne 9. 6. 2016
Platnost od 9. 6. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Platnost do 31. 12. 2017
Ruší předpis 158/2015 Sb.
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 140/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Nařízením vlády se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 814 Kč na kalendářní měsíc.
§2 - Zrušovací ustanovení