158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
ikona P
Číslo předpisu 158/2015 Sb.
Částka 66
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 6. 2015
Rozeslán dne 30. 6. 2015
Platnost od 30. 6. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Platnost do 31. 12. 2016
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 181/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Nařízením vlády se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 444 Kč na kalendářní měsíc.