113/1998 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18.3.98 a vrácenému prezidentem republiky dne 6.4.98
ikona P
Číslo předpisu 113/1998 Sb.
Částka 39
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 12. 5. 1998
Rozeslán dne 29. 5. 1998
Platnost od 29. 5. 1998
Účinnost od 13. 6. 1998
Novelizuje předpis 112/1998 Sb.